- Avtalen om kjøp av Glitnir Bank står ved lag

SpareBank 1-bankene regner med at avtalen om kjøp av Glitnir Bank ASA ikke er i fare selv om Eksportfinans har begjært arrest i eiendeler som den islandske banken Glitnir HF har i Norge.