• Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX

Havørn kan vokte blåskjellanlegg mot ærfugl