Høyesterett sa nei til Småskjærulykken

Høyesteretts ankeutvalg har avvist ankene fra tiltaltes forsvarer og påtalemyndigheten etter Småskjærulykken utenfor Drøbak i 2006.