• Fredrik Refvem

Ett av ti barn har språkvansker

Ett av ti norske barn har problemer med å gjøre seg forstått. Det viser den første kartleggingen av barns språkvansker i Norge.