Heroinbehandling ikke et bedre tilbud

– Gi heroinbehandling til enkelte rusmisbrukere, foreslo flertallet i Stoltenberg-utvalget. Men en ny forskningsrapport gir heroinforslaget lite støtte.