Lite medisiner i oppdrettsfisk

Innholdet av medisinrester i norsk oppdrettsfisk er ubetydelig, viser undersøkelser gjort for Mattilsynet.