Fylkesmannen frikjenner Alvdal kommune

Alvdal kommune brøt ikke opplysningsplikten i sin oppfølging av to av ofrene i Alvdal-saken, ifølge Fylkesmannen i Hedmark.