• Flykonsernet tapte 3,423 milliarder svenske kroner før skatt i fjor mot 969 millioner svenske kroner i 2008. Det negative resultatet er betydelig verre enn de fleste analytikere trodde på forhånd. Jon Ingemundsen

SAS tapte 3,423 milliarder svenske kroner

SAS-konsernet gikk på et ny år med store tap i 2009.