22 omkom i julitrafikken

Politiet registrerte 22 omkomne og 811 skadde i til sammen 561 ulykker på veiene i juli.