Doblet godstransport på veiene

Godstransporten på vei er doblet de siste 15 årene. Sentralisering i næringsmiddelindustrien får mye av skylda.