300 meklere må betale 1 milliard ekstra i skatt

Selv om staten mister formuesskatten fra Stein Erik Hagen får den hundrefold igjen når 300 meklere snart må starte innbetalingen av 1,1 milliard kroner i ekstra skatt for årene 2002-2007.