Greenpeace-aktivistene slipper bøter

Greenpeace-aksjonistene som blokkerte kullanlegget på Svalbard får ingen straffereaksjon.