Etterlyser handling for barnevernet

Regjeringspartiene sørget torsdag for at flere forslag fra Kristelig Folkeparti om å styrke barnevernet ikke ble vedtatt av Stortinget, men bare vedlagt protokollen.