Nektet prostituert erstatning etter overfall

En prostituert er i Borgarting lagmannsrett nektet erstatning for tapt arbeidsfortjeneste med lovforbudet mot sexkjøp som argument.