Påstand om 18 års forvaring etter mishandling og drap

Statsadvokaten vil legge ned påstand om forvaring i 18 år med minstetid på ti år for en 37 år gammel mann som er tiltalt for å ha mishandlet og drept en pensjonert klokker i Oslo.