P4 beholdt radio-konsesjonen for Stavanger

Det er nå klart at P4 tar over konsesjonen for lokalradio i Stavanger.