Pushwagner: - En enorm tilfredsstillelse

Kunstneren Hariton Pushwagner er både lettet og begeistret for å ha avsluttet den mangeårige tvisten med sin tidligere samarbeidspartner Morten Dreyer. Nå skal han tjene samfunnet.