Departementet avviser at F-35 ikke er tilpasset arktiske strøk

Forsvarsdepartementet avviser at de nye kampflyene Norge skal kjøpe i 2018, ikke har kommunikasjonsutstyr for arktiske strøk.