Nye artsfunn i sandområder og hule eiketrær

Letingen etter nye arter i Norge har gitt særlig gode resultater i gamle eiker ved Larvik, og i sandområder i Elverum og på Hvaler og Lista.