• Mange benytter anledningen til å melde sykkeltyveri på nett. Her politioverbetjent Jan Ove Lunde ved Time lensmannskontor. Pål Christensen

1.100 anmeldelser via nettet på to uker

Politiet har fått inn om lag 1.100 anmeldelser etter at det 31. august ble åpnet for å anmelde lovbrudd via nettet.