Høyesterett behandler fiskesex-anken

Høyesterett skal behandle den såkalte fiskesex-saken mellom skuespiller Gørild Mauseth og NRK.