Solheim stopper demokratiseringsprosjekt

Norsk senter for demokratistøtte legges ned med umiddelbar virkning. — Vi vil ikke videreføre et system der de politiske partiene bevilger penger til hverandre med uklare ansvarsforhold, sier utviklingsminister Erik Solheim (SV).