Flere hundre dommer kan bli opphevet

Flere hundre dommer for alvorlige kriminelle handlinger står i fare for å bli opphevet. Saker som står på vent til jurybehandling, kan bli strøket.