Leter etter svar i Ugland-saken

Politiet har ikke kommet noe nærmere en avklaring av omstendighetene rundt Ellen Uglands dødsfall.