• Stadig flere kvinner velger å anmelde vold i familien, men bare to av ti blir dømt. Scanpix

Slipper unna straff for familievold

Selv om kvinner anmelder familievold som aldri før, blir bare to av ti anmeldte domfelt.