Hareide innstilt som ny leder i KrF

Knut Arild Hareide er enstemmig innstilt som kandidat til ny leder for Kristelig Folkeparti.