Minoritetskvinner i flertall på krisesentrene

Hele 61 prosent av kvinnene som bor på norske krisesentre har minoritetsbakgrunn. Etnisk norske kvinner bor i mindre grad på sentrene, men benytter tilbud om samtale og rådgivning langt oftere.