• Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Pål Christensen

Nå skal ruskjørerne tas

100.000 kjøreturer hver dag foregår med ruspåvirkede sjåfører.