By og land hand i hand i Bergen

LO-leder Roar Flåthen angrep borgerlig politikk og lovet fornyet støtte til Arbeiderpartiet i høstens valgkamp da var hovedtaler i 1. mai-arrangementet i Bergen.