• Arbeidsledigheten øker. Her Bjørn Sæstad, fylkesdirektør for Nav i Rogaland. Lars Idar Waage

Arbeidsledigheten fortsetter å øke

Arbeidsledigheten økte med 6000 personer fra november i fjor til februar i år.