Stor økning i sykefraværet i Nav

Sykefraværet i Arbeids— og velferdsetaten Nav har økt med 22 prosent fra tredje kvartal i fjor til samme periode i år.