Medlemsrot i muslimske menigheter

Seks muslimske menigheter i Oslo oppgir et betydelig høyere antall medlemmer enn de i virkeligheten har, ifølge Aftenposten.