NRK til PFU for innslag om lesbiske foreldre

NRK er klaget inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for et innslag i programmet Schrödingers katt hvor det blir hevdet at ingen kombinasjon av foreldre er bedre enn to lesbiske mødre.