Norges Bank låner penger til Island

Norge er blant landene som har undertegnet avtaler om å tilby Island langsiktige lån på til sammen over 1,7 milliarder euro.