Flere pasienter vil ha erstatning fra helsevesenet

I første kvartal i år mottok Norsk Pasientskadeerstatning 1.157 nye krav fra pasienter som vil ha penger etter behandlingssvikt og feilbehandling.