Hoteller i krise ber om flere kurs

Flystansen på grunn av vulkanutbruddet på Island er i ferd med å skape en meget dyster stemning i hotellbransjen. Nå får flere vestlandskommuner brev med bønn om å kjøre flere kurs— og konferanser.