Rødgrønn dragkamp om tilbudet til bøndene

Statens tilbud til bøndene er forsinket. Årsaken er høyst sannsynlig dragkamp i regjeringen.