Slakter hygienen ved norske slakterier

Hygienen ved norske slakterier er ikke blitt bedre siden forrige utbrudd av E. coli, sier professor i mattrygghet.