Acta-fond kollapset

Fondet legges ned etter verdipapirene i fondet ikke finner kjøpere.