Torskefisket er truet - Pedersen får kritikk

Styreleder Inge Halstensen i Fiskebåtredernes Forbund karakteriserer situasjonen for vinterens torskefiske som dramatisk.