Sterk økning i bruken av bankkort

Stadig flere bruker bankkort, også ved betaling av småbeløp.