Politiet må slette data

Personvernnemnda krever at politiet sletter opplysninger i strafferegisteret etter en viktig prinsippavgjørelse.