Politimann dømt for brutal pågripelse

En polititjenestemann er i Kristiansand tingrett dømt til 10.000 kroner i bot for grov uforstand i tjenesten etter at han veltet en syklende narkomistenkt med bilen.