Vil teste ut sekstimersdagen på sliterne

LO og SV ønsker å la sliterne få prøve seg på sekstimers arbeidsdag. Men fornyingsministeren sier nei.