Davud anker terrordom til Høyesterett etter straffeskjerping

Borgarting lagmannsrett skjerper straffen for terrorplanlegging til åtte år for Mikael Davud, og senker den med et halvt år for Shawan Bujak. Davud vil anke til Høyesterett.

Les hele saken med abonnement