Fortsatt forbud mot opptjening av bonuspoeng

SAS er lite fornøyd etter at regjeringen onsdag gjorde det klart at den viderefører forbudet mot opptjening av bonuspoeng på innenlandske flyruter.