Både leger og pasienter positive til samlet journal

Både Legeforeningen og Norsk pasientforening har sansen for regjeringens visjon om å samle helseinformasjon i én journal, men minner om at personvernet må sikres.