• Johannes Skaar, psykiater, Stavanger Universitetssjukehus (SUS)

Forstår at folk mister tilliten

Lokale rettspsykiatere skjønner godt at folk mister tilliten til faget deres.