Forstår at folk mister tilliten

Lokale rettspsykiatere skjønner godt at folk mister tilliten til faget deres.

Publisert: Publisert:

Johannes Skaar, psykiater, Stavanger Universitetssjukehus (SUS)

— Dette er en farse, sier Tor K. Larsen, professor i psykiatri og overlege, Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

— Dette setter faget vårt i diskreditt, sier Johannes Skaar, psykiater og SUS-kollega med Larsen.

Tirsdag ble det kjent at de nye sakkyndige, Terje Tørrisen og Agnar Aspaas, kom til at Breivik var tilregnelig da han begikk terrorhandlingene 22. juli. Det er motsatt konklusjon av den første sakkyndigrapporten, som fastslo at Breivik var psykotisk 22. juli i fjor. Dette forundrer de to lokale ekspertene som begge har bred erfaring som rettspsykiatere.

Les også

– Breivik vil beklage at han ikke gikk lenger

Tar forbehold

— Dette er kritisk og ikke bra i det hele tatt, sier Larsen, som tar et prinsipielt forbehold ettersom den rettsmedisinske kommisjonen først må godkjenne den nye sakkyndigrapporten før den er endelig. Han mener det er tenkelig at de vil kunne ha innvendinger mot den siste rapporten.

— Jeg mener det er grunn til å stille spørsmål ved kompetansen til de sakkyndige her, sier Larsen, som imidlertid ikke tør spekulere i hvem som konkluderer riktig og hvem som konkluderer feil.

— Man får inntrykk at tilfeldigheter avgjør vurderingen. Det er selvsagt alvorlig i en så stor og viktig sak som dette. Samtidig er jeg svært uenig i at faget vårt er så usikkert som det virker her, sier Larsen, som mener det er svært betenkelig at de sakkyndige konkluderer så forskjellig etter at de har hatt tilgang til stort sett samme informasjon. Tilstanden psykose er tross alt godt definert innenfor de diagnosesystemene som brukes, ifølge Larsen.

— De sakkyndige har her hatt svært god tid. De kunne sjekke ting nøye og se "reprisen" flere ganger, for å bruke et fotballuttrykk. Derfor er det helt uforståelig at man kan trekke vidt forskjellig konklusjon, sier Larsen, som ikke ser bort ifra at man over tid vil se behov for å oppnevne en slags "overkommisjon" som vurderer de to utredningene opp mot etablerte kriterier for slike erklæringer.

— Det er jo uholdbart slik det er nå i hvert fall, med helt forskjellige rapporter, sier Larsen.

Les også

Saken åpner seg, men tvilen består

Trolig til Høyesterett

Psykiater Johannes Skaar undrer seg også.

— Jeg er overrasket over at fire ulike personer som skal ha høy faglig kompetanse kommer med så ulike konklusjoner, sier Skaar, som mener dette for alvor illustrerer at rettspsykiatri ikke er snakk om en eksakt vitenskap.

Les også

- Breivik er tilregnelig

— Jeg skjønner godt at folk synes dette virker tilfeldig, sier Skaar, som mener de sakkyndige bak den ferskeste rapporten har hatt en vanskelig oppgave.

— Denne gangen har Behring Breivik hatt mulighet til å spille kortene riktig og visste hva han skulle legge skjul på, sier Skaar.

Nå blir tilregnelighetsspørsmålet helt avgjørende når rettssaken mot Breivik starter mandag neste uke. Svaret på hva tingretten mener får vi imidlertid ikke før tingretten avsier dom, trolig i midten av juli.

Skaar er imidlertid enda sikrere på at saken ikke blir avgjort i Oslo tingrett.

— Nå er det så mye tvil at saken helt sikkert vil ankes videre helt til Høyesterett. Det vil nok ta minst et år til før vi får den endelige dommen, sier Skaar.

Tor K. Larsen, professor i psykiatri og overlege, Stavanger Universitetssjukehus (SUS)

Publisert: