Hareide provosert av kirkeasyl-formulering

KrF-leder Knut Arild Hareide reagerer sterkt på at den nye regjeringen tar avstand fra kirkeasyl.