Ikke ferdig med å vurdere Breivik-rapport nr. 2

Den rettsmedisinske kommisjon ikke ferdige med å vurdere rapporten som konkluderte med at Anders Behring Breivik er tilregnelig.